top of page
Curs d'orientació amb GPS i mapes digitals a Vic

Consulta més informació sobre el programa i objectius del curs a la web de la Unió Excursionista de Vic.

Curs d'orientació amb GPS i mapes digitals a Vic

Saps treure-li el màxim rendiment al teu GPS? Pots refiar-te del telèfon mòbil per orientar-te? Vols utilitzar el mapa de paper en format digital? Saps comprovar si un track de Wikiloc és fiable?


     En  l’actualitat la tecnologia ens dóna la possibilitat de tenir una  localització precisa de la nostra posició, d’arribar a llocs concrets i  camins amagats com també gravar, guardar i compartir les nostres excursions. Receptors GPS i Smartphones formen part del nostre material i  són uns bons aliats dels sistemes d’orientació clàssics. Tot això ens  amplia notablement el marge de seguretat que fins ara ens podien donar  les brúixoles, altímetres i mapes.

A sol·licitar

Curs d'orientació amb GPS i mapes digitals a Vic

Dades pràctiques

Lloc: 

Unió Excursionista  de  Vic “Casa Galadies” C/ Riera 22, Vic 93 885 51 20

Nivell tècnic i exigència física:


Condició física mitjana. Ser capaços de fer uns 300 metres de desnivell i caminar de 3 a 4 hores de manera autònoma. Tenir agilitat per progressar fora de camins. Coneixements bàsics d’orientació amb mapa i brúixola.

Coneixements bàsics d’informàtica per gestionar un programari o una

aplicació. Molt Important! Tenir el coneixement bàsic de

funcionament de l’aparell GPS i l’ordinador portàtil que utilitzareu

durant el curs.

Material per participar:

Un GPS de muntanya o un Smartphone amb una aplicació competent (Twonav Premium). Mapa i brúixola. Càmera digital (pot ser la del mòbil), un PC portàtil amb accés a wifi i els cables específics que interconnecten aquests aparells. Un llapis de memòria (8/16 GB) per rebre la documentació del curs. Paper i bolígraf per fer anotacions.

Per les sortides pràctiques: roba i calçat per estar unes 4 hores a la intempèrie a l’hivern. Motxilla, menjar i beguda segons les vostres necessitats. Piles o bateries de recanvi per els vostres aparells electrònics.

Places:

Requisits:

 • Caldrà tenir la llicència esportiva de la FEEC any 2022, tipus A (o superior), o tramitar-ne una de temporal per les dues jornades pràctiques.

 • Edat mínima 16 anys complerts. Els menors de 18 anys hauran de presentar l’autorització signada pels pares o tutors.

 • La desconeixença de funcionament mínima exigida dels aparells pot ser motiu d’exclusió del curs.

 • La utilització del programari Land, l’aplicació Twonav o Wikiloc, no té cap vincle comercial, només pretén vehicular una mateixa dinàmica del curs.

 • La direcció del curs es reserva el dret de modificar el programa, si la dinàmica del grup o les condicions meteorològiques ho aconsellen.

 • Els viatges i els àpats aniran a compte de l’alumne.

Preu:

125 € per alumne.

139 € per alumne amb llicència temporal.


SOCIS UNIÓ EXCURSIONISTA VIC

110 € per alumne

118 € per alumne amb llicència temporal.


*Les devolucions per baixa només es podran cursar fins deu dies abans del tancament del curs. Fora d’aquest termini es generarà un val.

Inscripcions:

Inscriure’s a través del web www.unioexcursionistavic.org seguint els passos indicats i efectuant el pagament electrònic amb targeta, fins que s’arribi al màxim de places disponibles o bé fins a la data límit: dijous 27 d’octubre de 2022. També us podeu inscriure personalment a la secretaria de l’entitat on caldrà fer el pagament amb efectiu o targeta per formalitzar la inscripció. Les places s’adjudicaran per rigorós ordre d’inscripció/pagament.

Objectius: 

 • Repassar els conceptes bàsics  d’orientació tradicional: mapa, brúixola i rumb. 

 • Interpretar una  coordenada GPS en un mapa de paper i viceversa.

 • Conèixer  el funcionament bàsic del GPS i aprendre  a  utilitzar  la tecnologia  que l’envolta: els mapes digitals, els programes de gestió de dades  (Land, Wikiloc), les aplicacions per els mòbils (Twonav), els servidors  de tracks i les interaccions amb el potent Google Earth. 

 • Ser capaços de  calibrar una imatge en un mapa per el GPS, de visualitzar la nostra  propera sortida amb 3D.   

 • Saber guardar, modificar i compartir les dades  enregistrades i gestionar de manera eficient la informació que tenim al  nostre abast.

 • Arribar a  l’inici d’una sortida amb molta informació filtrada i processada per  reconèixer el terreny i garantir-ne la seguretat i l’èxit.

Programa:


Dijous 3 de novembre de 19:00 a 21:00 – Primera sessió teòrica.

 • Repàs conceptes bàsics orientació clàssica. Mapa, brúixola i coordenades.

 • El sistema GPS. Projeccions i Datums. Nocions útils i bàsiques.

 • Tipus de cartografia digital.

 • Dispositius GPS de muntanya i mòbils. Compatibilitats i configuració base.

 • Programes de gestió i servidors de dades (Wikiloc).


Dissabte 5 de novembre tarda de 5 a 8. Segona sessió teòrica.

 • Programes de gestió (Land i Twonav). Connectivitat i configuració.

 • Treball amb dades: Waypoints, Tracks i conjunts.

 • Gestió de cartografia digital i calibració de mapes.

 • Els servidors de dades; intercanvi, verificació i filtratge.

 • Interaccions amb Google Earth, visualització i coordenades a nivell global.


Diumenge 6 de novembre matí de 9 a 2. Primera sortida pràctica.

 • Protocol de sortida i comparació de  dades.

 • Practiques  amb waypoints, tracks i mapes.

 • Exercicis de navegació amb les opcions Goto i ruta.


Dissabte 12 de novembre tarda de 5 a 8. Tercera sessió teòrica.

 • Solucionar dubtes i problemes.

 • Preparar la sortida per la pràctica de l’endemà.

 • Filtratge i selecció de la informació. Dades definitives.

 • Reconeixement virtual de l’entorn.


Diumenge 13 de novembre matí de 9 a 2. Segona sortida pràctica.

 • Protocol de sortida.

 • Utilitzar les dades obtingudes per arribar a l’objectiu previst.

 • Fiabilitat del sistema.

 • Cloenda del curs.

Totes les sessions teòriques es faran a la Sala de Juntes (3er Pis) de la Casa Galadies. Llocs de pràctiques a determinar.

Organitza:

Unió Excursionista de Vic


Direcció del curs: Lluís Santanach

Tècnica del curs : Alba Rovira

mínim 6 cursetistes i màxim 10.

bottom of page